จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


นางวิไลวรรณ สิทธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นครพนม เขต ๒

This document is not valid!

หมวดหมู่ของการดาวน์โหลด > นวัตกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 > แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 1-7

เซคชั่นย่อย:
> แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 ชุดที่ 1-5 (5) > แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 1-7 (7)
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน ป.1 เล่ม 1-10 (10)

เรียงไฟล์ดาวน์โหลด:-->>> ตามชื่อ ตามเวลาที่เพิ่ม ตามความนิยม

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 1
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
คำที่ประสมด้วย แม่ ก กา
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.33 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 5574 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 2
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ ออ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.02 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1628 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 3
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ อะ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.37 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1478 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 4
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ อี
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.93 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 950 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 5
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ อู
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.37 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 867 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 6
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ เออะ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.51 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1164 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 7
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ โอ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.20 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1823 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

สุ่มไฟล์ดาวน์โหลด
เซคชั่นใหม่
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
15 อันดับ
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...