บทความล่าสุดทางซ้าย
· หน้าที่ความรับผิดชอบ...
· ความหมายและการใช้งาน...

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             


นางวิไลวรรณ สิทธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นครพนม เขต ๒

This document is not valid!

หมวดหมู่ของการดาวน์โหลด > นวัตกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 > แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 1-7

เซคชั่นย่อย:
> แบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 ชุดที่ 1-5 (5) > แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 1-7 (7)
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน ป.1 เล่ม 1-10 (10)

เรียงไฟล์ดาวน์โหลด:-->>> ตามชื่อ ตามเวลาที่เพิ่ม ตามความนิยม

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 1
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
คำที่ประสมด้วย แม่ ก กา
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.33 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 6475 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 2
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ ออ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.02 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1885 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 3
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ อะ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.37 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1694 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 4
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ อี
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.93 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1099 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 5
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ อู
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.37 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1010 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 6
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ เออะ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.51 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1339 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 เล่ม 7
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
สระ โอ
เพิ่มเมื่อ: 15.06.16 ขนาด: 1.20 MB คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 2117 รายละเอียดเพิ่ม
และดาวน์โหลด

สุ่มไฟล์ดาวน์โหลด
เซคชั่นใหม่
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
15 อันดับ
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...
> แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขี...